Zwarte els en twee essen moeten wijken voor bredere machines waterschap

Omdat het waterschap met steeds bredere machines het onderhoud aan de watergangen pleegt, vroeg het op 11 december een kapvergunning aan voor een zwarte els en twee essen langs de ‘Afwatering van Langeler’ bij de ijsbaan in Hengelo. De doorgang voor de machines moet minimaal 2 tot 2,5 meter bedragen, aldus het waterschap. Anders is het niet mogelijk om te draaien. Op de betreffende locatie is dit minder dan 2 meter. Twee bomen en wat ondergroei blijven staan.

Het waterschap wil ter plekke geen herplant uitvoeren.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 december.

Op 22 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen hebben een redelijke conditie en zijn ook nog vitaal, maar staan op een plek waar doorgroeien een probleem vormt voor het waterschap.

De gemeente legt geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 27 januari.