Met Bomenbelang naar Pinetum ’de Belten’ 23 maart 2024

Aan de rand van de gemeente, in de buurt van landgoed de Wildenborch, ligt Pinetum ’de Belten’ op oude stuifduinen in het bos verscholen. De vader van de huidige beheerder, Rhijnvis Feith, kocht ruim 60 jaar geleden een zomerhuis met zo’n 20 hectare grond tussen Lochem en Vorden. Hij begon vrijwel meteen met het verzamelen van coniferen. Dit was het begin van een verzameling die snel groeide en op een gegeven moment wel 1500 soorten omvatte, een van de grootste particuliere collecties coniferen ter wereld. De stationschef van Vorden keek niet raar op als er weer eens een grote zending jonge coniferen op het station aankwam.

De collectie van het huidige pinetum is kleiner, ongeveer 1000 soorten. In de loop van de tijd waren kleine bomen groot geworden en verdrongen elkaar soms. Er is toen veel gekapt om meer licht en ruimte te scheppen voor de overige bomen. Van alle gekapte bomen werden wel eerst stekken genomen, zodat er altijd erfelijk materiaal beschikbaar bleef. In plaats van volledigheid streeft het Pinetum nu visuele aantrekkelijkheid na op een terrein van ongeveer 2 hectare.

Rondleiding
In een periode dat veel bomen en struiken nog in blad moeten komen, organiseert Bomenbelang een excursie voor leden en niet-leden naar dit Pinetum. Ook in maart valt er in deze altijd groene ’verborgen parel van de Achterhoek’ veel te genieten.

Onder leiding van een deskundige gids, Etty Segers, komt u meer te weten over de ontstaansgeschiedenis en het beheer van dit arboretum. Zij zal daarnaast ingaan op de vele verschillende coniferen en hun bijzonderheden.

Praktisch
De excursie vindt plaats op zaterdag 23 maart van 10.00-12.00 uur en begint bij de ingang van het Pinetum aan de Wildenborchseweg 15 te Vorden. Vanaf de parkeerplaats aan de weg is het 500 meter lopen. De excursie kost €5 per persoon, het bedrag is bestemd voor de rondleiding en het onderhoud van deze bijzondere, particuliere tuin. We hebben plaats voor maximaal 25 deelnemers en we beginnen met een kopje koffie. U kunt zich aanmelden door €5,- p.p. over te maken op NL41 INGB 0007 3463 53 ten name van Bomenbelang onder vermelding van Pinetum 23 maart.

6 maart Boomfeestdag in Steenderen

Op woensdagochtend 6 maart organiseert het comité Boomfeestdag Bronckhorst de jaarlijkse Boomfeestdag. Het is dit jaar zo nat dat een eerder geplande datum in januari afviel en op 6 maart ook definitief een tweetal plantlocaties afvielen. Kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Pannevogel kunnen wel in actie komen. De locatie in Steenderen is ook nat, maar volgens hovenier Inhetgroen kan het planten van bomen en struiken daar doorgaan.

Het thema is ieder kind een boom. Bomen zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Bomen houden water vast en brengen verkoeling. Ze filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Daarnaast zijn bomen ook gewoon mooi!

Voor de scholen die zich wel hadden opgegeven maar nu in verband met de te natte omstandigheden helaas niet mee kunnen doen, zijn dankzij een bijdrage van de gemeente boompjes beschikbaar om aan de kinderen mee te geven. Zo kan ieder kind toch een eigen boompje planten.

Het comité Boomfeestdag Bronckhorst bestaat uit bestuursleden van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (VBB), InhetGroen en Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt.

Agenda 2024

Bomencursus van 2 of 3 dagdelen .Leden en belangstellenden introduceren in de wereld van de boom.

Project Solitaire bomen in kern Halle (project van de gemeente Bronckhorst). Inventarisatie voltooien op digitale kaart.

Actie Potentiële Monumentale bomen, maakt deel uit van landelijk project.

Kwartaalgesprek met gemeente 16 april 2024

Nieuwsbrief: leden actuele informatie geven over Bronckhorster kwesties (verschijnt 4x per jaar)

Excursie Pinetum Vorden, 23 maart 2024

Boomfeestdag Bronckhorst in samenwerking met scholen 6 maart 2024

Samenstellen RO-commissie die zich buigt over “groene” ontwikkelingen binnen en buiten de bebouwde kom.

Algemene Ledenvergadering op 25 mei 2024

Verslag over hoe het met de 25 nieuwe bomen gaat.

Bestuursleden

Vanaf juni 2023 bestaat het bestuur uit drie bekende en twee nieuwe leden. Op de foto ziet u van  links naar rechts: Gerlinde Bulten, Gabriëlle Parel, Marjolijne van Waveren, Dick van Hoffen en Rob Pastoor. Dick is voorzitter en Rob secretaris, Marjolijne is penningmeester.  Het vernieuwde bestuur maakt op dit moment plannen om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van de vereniging. Met meer leden kan er meer bereikt worden!

Wat doet de vereniging?

Bomenbelang is een vereniging die in 1997 opgericht is door mensen uit Vorden en directe omgeving die zich inzetten voor het behoud van groen, in het bijzonder monumentale bomen, binnen de gemeente Bronckhorst. Mooie solitaire bomen, indrukwekkende groepen van bomen en karakteristieke lanen verdienen het beschermd te worden. Dit geldt ook voor andere onmisbare elementen van het fraaie Achterhoekse landschap, zoals houtwallen, steilranden langs oude essen, groepjes knotwilgen en hagen.

Bomenbelang reageert op door de gemeente verstrekte kapvergunningen. Leden van de kapcommissie  bekijken of kap noodzakelijk is, of herplant een voorwaarde voor de kap is en of die herplant daadwerkelijk binnen de gestelde termijn plaatsvindt.

Bomenbelang verzorgt sinds 2013 samen met enkele andere ‘groene’ organisaties de Boomplantdag in de gemeente Bronckhorst.

Bomenbelang voert met de gemeente Bronckhorst overleg over het groenbeleid, de rol van bomen in (nieuwbouw)plannen, het onderhoud aan het bestaande groen en de regelgeving.

Bomenbelang telt medio 2023 ongeveer 100 leden, mensen die zowel de boom een warm hart toedragen. Een flink aantal leden heeft zelf kennis van boombeheer en is actief aan het werk voor de Vereniging. Er is veel te vertellen over bomen! Op deze website kun je lezen over kanpvergunningen, bijzondere bomen en alle activiteiten die het bestuur organiseert.