Harde werkers

Hommels zijn de belangrijkste bestuivers van ons fruit, meer nog dan de bijen. Vooral vroeg bloeiend zachtfruit als Bessen en Pruimen, maar ook Peren en Kersen worden in hoofdzaak door hommels bestoven. Dat komt vooral doordat hommels zichzelf een beetje kunnen opwarmen waardoor ze ook al kunnen vliegen bij temperaturen van net boven het vriespunt. Bovendien zijn hommels sterker dan de Honingbijen waardoor ze effectievere bestuivers zijn.
Vrijwel al die hommels zijn wilde hommels, die gewoon ergens op rustige plekken een nest bouwen, vaak in de grond, in oude muizennesten, maar ook in boomholtes of nestkastjes.
Hommels zijn in het voorjaar heel erg afhankelijk van bloeiende bomen en struiken. Wilgen, Sleedoorn, Meidoorn, wilde rozen, Wilde Kers en ook Lindebomen zijn erg belangrijk als voedselbron. Ook allerlei bloeiende kruiden worden bezocht. Vooral lipbloemigen als Hondsdraf, Paarse en Witte dovenetel zijn dan populair en natuurlijk de Bessen, Frambozen en Bramen.
Zo in de loop van juni krijgen de hommels het vaak moeilijk omdat het massale voedselaanbod van bloeiende bomen op raakt. Niet zelden vind je dode hommels onder de Lindebomen. Dat is niet omdat ze giftig zijn, maar omdat de Lindes te weinig nectar produceren om al die hommels te voeden, zeker wanneer ze uitgebloeid raken of wanneer ze door vochtgebrek weinig nectar produceren. Natuurlijk voor veel hommels zit er eind juni op. Maar er zijn er nog steeds die doorvliegen en de nieuwe koninginnen hebben ook voedsel nodig.
Hoe mooi zou het zijn wanneer gemeenten de gazons in het openbaar groen zouden gaan beheren als kruidenrijk grasland? Veel minder vaak maaien, en vooral ook niet alles tegelijk. Het zou niet alleen geweldig zijn voor de hommels en bijen, maar het ziet er ook veel groener uit. Gras verdort direct wanneer het even droog is, maar de meeste kruiden wortelen veel dieper en blijven groen, met bloemen.
Dick van Hoffen

Vacature sercretaris

De vereniging Bomenbelang Bronckhorst (VBB) heeft per direct een vacature voor een secretaris van de vereniging.

Belangrijkste taken.

 1. De secretaris is, samen met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging.
 2. Verslaglegging van de bestuursvergaderingen. Deze vinden ongeveer om de 6 weken plaats ten huize van de verschillende bestuursleden. (Zelhem, Baak, Vorden)
 3. Opstellen van de agenda ten behoeve van bovengenoemde vergaderingen in overleg met de voorzitter en eventueel andere bestuursleden.
 4. Uitschrijven en versturen van e-mails naar de leden van de vereniging ( In overleg met de penningmeester die het ledenbestand beheert.)
 5. Onderhouden van bestaande contacten met o.a. Natuurmonumenten en IVN  en eventueel aanknopen van nieuwe contacten wanneer daar behoefte aan- of vraag naar is.
 6. Opstellen en publiceren van persberichten naar aanleiding van actuele gebeurtenissen met betrekking tot VBB in Contact en eventueel de Gelderlander.

Belangstellenden kunnen hun interesse melden via bomenbelang@gmail.com, via facebook www.facfebook.com/Bomenbelang  of telefonisch naar 06-23980057 of 0547846249. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

ALV 2022 in Baak

Voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op ZATERDAG 11 JUNI 2022 in het Wapen van Baak is een uitnodiging met onderstaande agenda gestuurd.
Ten behoeve van agenda punt 3 en 4 ontvangt u het concept financieel verslag 2021 en de concept begroting 2022.
Ook leden die gemeld hebben niet aanwezig te kunnen zijn, worden zo geïnformeerd en kunnen desgewenst per mail vragen stellen aan het bestuur.
Aansluitend aan de vergadering wordt een eenvoudige lunch geserveerd, waarna er een (wandel) excursie plaatsvind rondom het Huis te baak en het aangrenzende hertenbos.
Als u zich nog niet aan- of afgemeld heeft verzoeken wij u dit per omgaande te doen in verband met de lunch.
Agenda
1. Opening en mededelingen.
2. Verkiezing bestuurslid. Dick van Hoffen is aftredend en herkiesbaar.
3. Vaststellen financieel jaarverslag 2021.
4. Vaststellen begroting 2022
5. Omgaan met kapplannen particuliere eigenaren.
6. Rondvraag.
7. Indien tijd: korte toelichting op voortgang plannen Baakse Beek

30 april jubileum activiteiten van Bomenbelang.

Uitgenodigd door de Hengelose bijenvereniging mocht de Vereniging Bomenbelang Bronkhorst  een stand op de bijenmarkt organiseren waar vooral de aandacht gevestigd werd op biodiversiteit; een onderwerp wat bij alle standhouders hoog op de agenda stond.

Onder leiding van onze altijd enthousiaste secretaris Bernadette en enkele actieve leden werd de stand ingericht met de traditionele kaasplanken die door Joost Bakker vervaardigd waren uit hout van gesneuvelde bomen, met fietsroutes die de sportievelingen langs de mooiste bomen in de Achterhoek  stuurde, met een gratis wilgenboom voor elk nieuw lid en met extra aandacht voor zowel voorjaars- als najaars bloeiers.  Ruim 800 mensen bezochten de markt, een hogere opkomst dan verwacht en stiekem wordt er al gedacht over volgend jaar.

In de avond werd vervolgens in het Kulturhus in Vorden een interessante lezing gehouden met een helaas enigszins teleurstellende opkomst van ongeveer 40 bezoekers, ongetwijfeld als gevolg van het feit dat er op de bijenmarkt in Hengelo ook al veel van onze leden gesignaleerd werden . Alle deelnemers kregen overigens ook het speciaal voor ons lustrum ontwikkelde jubileum boek uitgereikt.

Met de titel “De wilde bomen en oude bossen in de Graafschap” liet Bert Maes zien wat we (o.a.) door klimaatverandering en kwekersdrift aan wilde soorten kwijt raken en in plaats daarvan cultuursoorten planten op plekken waar ze helemaal niet horen.


De lezing is hier te volgen , helaas zonder mondelinge toelichting Graafschap 3

Jubileum lezing door Bert Maes op 30 april in het Kulturhus in Vorden

Beste leden,

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst viert zijn 25 jarig jubileum met een lezing van ecoloog en cultuurhistoricus Bert Maes op zaterdag 30 april om 20 uur in ‘t Kulturhus in Vorden.

De titel van zijn lezing is ‘De wilde bomen en oude bossen van de Graafschap‘.

De lezing is gratis voor leden en zij ontvangen bovendien een speciaal voor ons jubileum samengesteld  boekje als toegangsbewijs.

Koffie en thee is gratis, u hoeft zich niet aan te melden. Niet leden betalen € 4 toegang en ontvangen eveneens het boekje.

Locatie: ‘t Kulturhus Vorden, Raadhuisstraat 6

Inloop: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis voor leden, niet leden € 4.

met vriendelijke groet

het bestuur

AANKONDIGING ALV 2021

De uitgestelde ALV 2021 zal gehouden worden in het buurthuis te Varssel op 16 oktober.

Koffie en thee klaar om 10 uur. Aanvang vergadering 10.30. Aansluitend wordt er een excursie georganiseerd op landgoed Zelle.

Nadere informatie betreffende de agenda etc. komt nog op de site. Leden ontvangen dit ook per e-mail of per brief.

Actie 1 boom mot kunn’n 2021 gaat van start.

Nadat in 2019 en 2020 door verschillende oorzaken geen subsidie beschikbaar was voor bovengenoemd programma, bestaat dit jaar weer de mogelijkheid om een gratis boom aan te schaffen wanneer men in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst woont.

Daar zijn echter wel een paar voorwaarden aan verbonden.

 1. Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst kunnen een (gratis) boom aanvragen bij de agrarische natuurvereniging t’Onderholt middels een aanvraagformulier.  Helaas worden de verschillende boomsoorten niet nader gespecificeerd zoals wij op deze pagina uiteraard wel gedaan hebben. Onder de knop

                AANMELDEN VAN EEN BOOM

      kunt u met behulp van de informatie hieronder duidelijk specificeren welke boom u het               liefst zou ontvangen. Gebruik hiervoor het vakje waarin u ook aangeeft waar u de boom wilt        planten.

Aanvragen kunnen tot 31 oktober ingediend worden. Het Onderholt is ook bereikbaar op          telefoonnummer 0575 550593  en 06-53269077.

 1. De bedoeling is dat deze boom geplant wordt op een plaats waar ze kan uitgroeien tot een monumentale solitaire boom. Ze mag dus niet in een bestaande singel of andersoortige beplanting geplant worden. Ze moet bovendien beschermd worden tegen vraatschade door vee en moet bovendien minimaal 2 meter uit de erfgrens staan
 2. Na een evaluatie door de vereniging Bomenbelang Bronckhorst in 2019 is besloten dat er uitsluitend nog inheemse bomen verspreid worden die kapvergunningplichtig zijn als ze de vereiste maat bereikt hebben. (Stamomtrek van 95 cm op 1.30 meter boven het maaiveld) Fruitbomen worden niet meer verstrekt.
 3. Uit dezelfde evaluatie kwam naar voren dat gezien de huidige klimaatveranderingen de bomen uitsluitend nog in de herfst geleverd en geplant dienen te worden.
 4. De bomenlijst waaruit aanvragers kunnen kiezen bestaat uit:
  1. Zomereik (Quercus rubur, wintereik (Quercus petraea). Bomen die het op een gemiddelde groeiplaats goed doen.
  2. Beuk en rode beuk.(Fagus sylvatica)  Moeten de eerste jaren extra aandacht krijgen m.b.t. water geven.
  3. Winterlinde (Tilia cordata) , Zomerlinde (TIlia platyphyllos) en Hollandse linde (Tilea x Europea.)
  4. (Juglans regia) Is eigenlijk niet inheems maar wel kenmerkend voor het rivierengebied. Groeit op elke grond zolang de grondwaterstand niet te hoog is.
  5. Tamme kastanje (Castanea sativa). Evenals de walnoot gedomesticeerd in bepaalde streken van Nederland.
  6. Paardenkastanje
  7. Zwarte Els
  8. Witte of zwarte populier
  9. Berk
  10. Vliegden
 5. De toekomstige eigenaars hebben 3 jaar de verplichting goed voor de boom te zorgen met irrigatie en het verwijderen van overtollig onkruid.
 6. Beschrijving en aanbevelingen voor de verschillende soorten. Voor uw gemak wordt onderaan deze pagina de bestelknop nogmaals vermeld
  • Zomereik (Quercus robur) en Wintereik (Quercus petrea). Beide soorten groeien goed op de meeste gronden in de gemeente Bronckhorst. De Wintereik verliest z’n blad in de winter en dat blad heeft een langer steeltje dan het blad van de Zomereik. De laatste heeft echter eikels die dan weer aan een langer steeltje zitten dan die van de Wintereik. Deze maar ook andere eikensoorten  worden bezocht door de eikenprocessierups maar de Zomereik schijnt de favoriet te zijn.
  • Winterlinde (Tilia cordata) met klein blad, Hollandse linde (Tilia europea) en Zomerlinde (Tilia platyphyllos) met groot blad. Worden veelvuldig in onze gemeente aangeplant en zijn weinig kieskeurig wat betreft grondsoort. Dit waren de meest gevraagde bomen (43) in de evaluatie van Bomenbelang in 2019 en hadden ook de grootste overlevingskans.
  • Groene beuk (Fagus sylvatica) en rode beuk (Fagus sylvatica “Atropunicia”). In 2019 werden daar 34 van geplant, waarvan inmiddels 50% dood of zogoed als dood is. Beuken verdienen de eerste 3 jaar extra aandacht en moeten regelmatig water krijgen.
  • Paardekastanje (Aescules hippocastanum) Hoewel deze op de plantlijst voorkomt wordt ze niet door Bomenbelang aanbevolen in verband met de kastanje bloederziekte waaraan momenteel 40% van het kastanje bestand in Nederland lijdt. Er zitten resistente variëteiten in de pijplijn maar dat kan nog wel even duren voordat die beschikbaar komen.
  • Walnoot (Juglans regia) Is eigenlijk niet inheems maar wel kenmerkend voor het rivierengebied. Groeit op elke niet te arme grond zolang de grondwaterstand niet te hoog is. Heeft het eerste jaar tijdens droogte wel voldoende water nodig.
  • Tamme kastanje (Castanea sativa).  Evenals de walnoot ingeburgerd in bepaalde streken van Nederland. Groeit niet goed op zware kleigrond. Aanrader, kwam ook goed uit de evaluatie van 2019.
  • Zwarte els (Alnus glutinosa). Vooral aanbevolen op zeer vochtige gronden. (Elzenbroek) Als je last van hooikoorts hebt kun je deze boom beter niet planten.
  • Ruwe berk (Betula pendula) of zachte berk (Betula pubescens). Beide soorten worden niet echt oud maar groeien wel op de armere gronden als ze tenminste water krijgen. Als gevolg van de droogte in de afgelopen jaren zijn in de gemeente Bronckhorst met name de beuken en berken het slachtoffer geworden.
  • Zwarte populier(Populus nigra) en Canadese populier (Populus x canadensis). De zwarte populier komt vooral in het rivierenlandschap voor en kan uitgroeien tot een monumentale boom. Dit is overigens ook het geval met de Canadese populier, waarvan het dikste exemplaar van nederland in Baak staat en daarom ook wel Baakse populier genoemd wordt. Populieren groeien snel en stellen weinig eisen aan de grond.
  • De Vliegden is een door de wind verspreide Grove den (Pinus silvestris). De eerste monumentale vliegden in de gemeente Bronckhorst moet nog ontdekt worden want ze komen alleen maar voor op de arme zandgronden,  maar het is wel een inheemse boomsoort. Geen aanrader.

 Aanmelden van een boom