Wolfersveenweg 29 te Zelhem. Kappen inlandse eik toegestaan, kappen Amerikaanse eik geweigerd

Motivering 

Op 14 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 eiken. Op het  aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de  gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende is. 

Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de  aanvraag voor het kappen van 2 eiken. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning te verlenen. 

Op 10-01-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.  Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree  Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de  gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving.

Boom nr.1 is een Amerikaanse eik van 80 / 90 jaar de boom is gezond maar is minder  vitaal dit blijkt uit het vele stamschot door de gehele boom. Dit is iets wat de boom doet om  de verminderde blad bezetting in de kroon te compenseren. Tevens zit er veel dood hout  in de kroon maar dit is met een snoeibeurt te verwijderen. Gezien de verminderde vitaliteit  is de toekomstverwachting gemiddeld. 

Boom nr.2 is een zomer eik de boom is gezond en vitaal maar heeft een werkende  plakoksel en een afgescheurde gesteltak 

De plakoksel is werkend waardoor er een verhoogde kans bestaat dat de plakoksel kan  uitscheuren wat ook kan gebeuren zonder dat het hard waait of stormt. Gezien dat de  boom op een motorcross terrein staat kap geadviseerd. 

De gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat uitbreken van takken. Door  het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand  niet verbeteren. 

Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de inlandse eik ( boom 2)een risico  vormt. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning voor de kap  van de inlandse eik te weigeren. De amerikaanse eik ( boom 1) is gezond en wordt  daarom geweigerd.