Weigering kapvergunning voor een noot aan de Dorpsstraat 40 in Halle

Motivering
Op 5 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een notenboom. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de
gezondheid en de overlast van de boom.
Op 13-10-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Uit deze resultaten van de bomenschouw is gebleken dat de houtopstand door de gezondheidstoestand geen risco vormt voor zijn omgeving. Bij de boom is de kroon in het verleden ingenomen omdat de boom geen ruimte heeft om volledig uit te kunnen groeien (staat dicht bij woning en woning buren), maar dit heeft geen invloed gehad op de gezondheid en vitaliteit van de boom.
De aanvrager heeft de gezondheidstoestand van de boom niet laten beoordelen door een
derde onafhankelijke partij. Op basis van de bomenschouw van de gemeente is
vastgesteld dat de houtopstand, eventueel met het nemen van (veiligheids)maatregelen,
geen risico vormt. Tevens zijn er geen andere belangen aanwezig om medewerking te
verlenen aan de gevraagde vergunning.