Weigering kapvergunning grove den Bergstraat 2 in Zelhem

Motivering
Op 13 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van een grove den. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de
overlast van de boom. Aangegeven wordt dat de grove den veel uitval geeft, tot grote
takken aan toe.
Op 21 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Uit de bomenschouw is gebleken dat de boom in goede conditie verkeert en
geen zichtbare gebreken vertoont. De boom heeft een hoge toekomstverwachting.
De houtopstand is aangewezen als een basisboom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Er is sprake van overlast door vrucht- en/of bladval / val van naalden. Dit is jaarlijks
terugkerende schade en/of overlast die bomen logischerwijs met zich meebrengen. Deze
overlast kan worden verholpen door reguliere reiniging of ruimwerk.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden.
De mate van overlast door vrucht- en/of bladval / val van naalden weegt niet op tegen het
belang van het in stand houden van de structuur van de houtopstand.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om medewerking te verlenen aan de gevraagde
vergunning. Gezien de mate van overlast en het belang van de houtopstand wordt de
vergunning geweigerd.