Motivering
Op 25 augustus 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de angst dat
de boom (door een harde storm) om valt.
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag is op 10 september 2020 advies gegeven
door Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang). Het advies van Bomenbelang
is om de kapvergunning te weigeren omdat de eik nog gezond en vitaal is. Bomenbelang
geeft aan dat de angst dat de eik bij een storm omvalt niet reëel  is.
Op 18 september 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Uit deze resultaten van de bomenschouw is gebleken dat de eik gezond is,
maar wel iets last lijkt te ondervinden van de droogte van de afgelopen zomers. De eik
splitst zich op 1.75 meter in twee stammen die samen de kroon vormen. De twee stammen
zijn niet als plakoksel gegroeid, voor zover dit visueel te beoordelen is. In de kroon is al een
stormanker geplaatst. Mocht één van de stammen afbreken dan zal hij worden
opgevangen in het geplaatste stormanker en dan zal deze niet op de grond vallen.
De houtopstand vormt dan ook door de gezondheidstoestand geen risco voor zijn
omgeving.
De aanvrager heeft de gezondheidstoestand van de boom niet laten beoordelen door een
derde onafhankelijke partij. Op basis van de bomenschouw van de gemeente is
vastgesteld dat de houtopstand, eventueel met het nemen van (veiligheids)maatregelen,
geen risico vormt.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om medewerking te verlenen aan de gevraagde
vergunning.
Na beoordeling van alle argumenten zien wij dan ook voldoende redenen om de gevraagde
vergunning voor de activiteit vellen van een houtopstand te weigeren.