Weigering kapvergunning Decanijeweg 10

Op 4 januari 2022 heeft de gemeente Bronckhorst een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 18768648. De aanvraag gaat over het kappen van 3 platanen aan de Decanijeweg 10 in Vorden. De gevraagde vergunning is geweigerd. De bezwaartermijn start op 6 januari 2022.

Motivering
Op 18 november 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van drie platanen. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden dat de
veiligheid in gevaar komt omdat de takken op de stoep en op de weg vallen.
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag is op 31 december 2021 advies gegeven
door Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang). Het advies van Bomenbelang
is om de kapvergunning te weigeren omdat de platanen nog gezond en in goede conditie
zijn.

Op 7 december 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Uit deze resultaten van de bomenschouw is gebleken dat de drie platanen
gezond, in goede conditie en vitaal zijn. Het gevaar van vallende takken is te voorkomen
door het goed onderhouden van de bomen.
De platanen vormen dan ook door de gezondheidstoestand, in ieder geval na goed
onderhoud, geen risico voor de omgeving.