vergunning voor het kappen van een paardekastanje Zurphen Emrikseweg 40 in Baak

20-04-2021

Motivering van de gemeente
Op 15 maart 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een paardenkastanje.
Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 16 april 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de paardenkastanje in slechte
conditie is. De kastanje heeft een behoorlijke rotting in het kernhout dat volledig is
aangetast ter hoogte van de stamopening. Deze aantasting loopt zowel door naar boven
als naar beneden waardoor een verhoogde kans op stambreuk ontstaat. De boom heeft
ook een begin stadium van de kastanje bloedingsziekte dat naar verwachting verder zal
uitbreiden.
Door deze gezondheidstoestand vormt de boom een risico voor zijn omgeving.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).