Vergunning verleend voor het kappen van een eik en een kastanje aan de Stuwdijk 5 in Vorden

Motivering
Op 25 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een kastanjeboom en
een eik. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een kastanjeboom en een eik. Het advies van
Bomenbelang is om de vergunning te verlenen.
Op 13-11-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstanden door de
gezondheidstoestand een risico vormen voor de omgeving. De gezondheid van de bomen
vormen een risico doordat de bomen nagenoeg dood zijn en geen toekomstverwachting
meer hebben. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand
van de houtopstanden niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de bomen een risico vormen. En dat
beide bomen nagenoeg dood zijn en geen levenverwachting meer hebben. Er zijn geen
andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren