Vergunning verleend voor het kappen van drie bomen aan de Mosselseweg 2A in Vorden

Motivering:
Op 26 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een berk en 2 eiken.
Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 30-11-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving.
De zomer eik is gezond maar heeft een kroon die bestaat uit twee opgaande gesteltakken
die samen komen als plakoksel in de stam. Het verwijderen van één van de gesteltakken
is niet meer mogelijk want dan zal de halve kroon worden verwijderd.
Wanneer de boom zal uitgroeien tot volwassen exemplaar zal er gezien de stand van de
gesteltak veel kracht op de plakoksel komen waardoor de kans van uitscheuren van de
plakoksel zeer aannemelijk is. Deze boom kappen en  een toekomstbestendige boom herplanten . De berk en de andere zomer eik zijn vergunningsvrij
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).