Vergunning verleend voor het kappen van een kastanje aan de Velswijkweg 35 in Zelhem

Motivering
Op 6 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een kastanjeboom
en een wilg. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat
de gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning te verlenen. Bomenbelang
geeft aan dat beide bomen verloren zijn. Vervolgens geeft Bomenbelang aan dat de
opmerking van de aanvrager, dat er geen herplant ruimte is, vragen oproept.

Op 11 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand en conditie
van de paardenkastanje slecht is. De paardenkastanje heeft een vergevorderd stadium
van de kastanjebloedingsziekte, door deze ziekte is de boom aangetast door de
oesterzwam. Deze zwam veroorzaakt witrot in het kernhout waardoor de boom gevoelig is
voor stambreuk.
De houtopstand vormt dan ook door deze gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren.
De wilg is vergunningsvrij.