Vergunning geweigerd voor het kappen van twee Am. eiken aan de Abbinkstraat 22 in Halle

Motivering
Op 16-11-2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van 2 Amerikaanse eiken. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de
overlast van de bomen.
Bij de beoordeling van de aanvraag heeft de gemeente beoordeeld:
De beide bomen eigendom zijn van de gemeente, in de winter van 2021-2022 zullen de
bomen gesnoeid worden.
De houtopstand is aangewezen als een basisboom boom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Er is sprake van overlast van afbrekende takken die op de opstallen van de buren kunnen
vallen.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden..
Gezien de mate van overlast en het belang van de houtopstand die eigendom is van de
gemeente Bronckhorst wordt de vergunning geweigerd.
De gevraagde houtopstand mag niet worden geveld na afloop van de bezwaartermijn. Als
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend mag de houtopstand pas worden
geveld op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.