Veel kapaanvragen: meer dan 33 bomen

Voor in totaal 33 bomen + ruim 100 bomen in het buitengebied en ruim 30 bomen in de diverse kernen van de gemeente Bronckhorst’ is in november een kapaanvraag ingediend: een ongekend hoog aantal. Overigens betreffen de laatstgenoemden in principe dode of zieke bomen, hoewel een aantal alleen last ondervindt van zwammen.

In Vorden zijn aanvragen ingediend voor een eik aan de Galgengoorweg 12, vier eiken aan de Venhorstinkweg 2 en een beuk aan de Almenseweg (exacte locatie geeft de gemeente niet).

In Zelhem werden kapaanvragen ingediend voor een esdoorn aan de Kruisbergseweg 5,        18 populieren aan de Akkerweg 1a en een eik aan de Kerkhoflaan (ook hiervoor is geen exacte locatie doorgegeven).

In Baak is een kapaanvraag ingediend voor 3 populieren aan de Dollemansstraat 6a.

In Laag-Keppel wil men op het adres Rijksweg 81 vier berken kappen.

Ten slotte wil de gemeente zelf dus ruim 100 bomen in het buitengebied kappen en ruim 30 in de diverse kernen van Bronckhorst. Het betreft eiken, kastanjes, beuken, lindes, acacia’s, esdoorns, essen en haagbeuken. In principe geldt voor deze bomen een herplantplicht.