Vacature Voorzitter Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

De vereniging Bomenbelang zet zich in voor het behoud van bomen (vooral monumentale) en groenvoorzieningen in de ruimste zin in de gemeente Bronckhorst. Het dagelijks bestuur heeft de leiding en adviseert de gemeente bij aanvragen voor kapvergunningen. Ook denkt de vereniging mee in het beleid over bomen en biodiversiteit, zowel bij de gemeente als bij de provincie.

Door het reglementair aftreden van de huidige voorzitter is er per direct een vacature voor deze positie.

Wat doet de voorzitter?

Zij/hij geeft richting aan de koers van de vereniging in samenspraak met het bestuur en leidt de bestuursvergaderingen (gemiddeld  om de zes weken). Deskundigheid op het gebied van groen en (monumentale) bomen is een absolute pré.

Andere activiteiten:

Deelnemen aan kwartaaloverleg met de gemeente.

Beantwoorden van vragen van leden en overige bewoners.

Deelname en deels initiëren  van andere activiteiten van de vereniging zoals: excursie, registratie monumentale bomen, actie 1 boom mot kunn,n, kerstmarkten.

Procedure:

Kandidaten hebben  een oriënterend gesprek met het huidige bestuur. De kandidaatstelling en benoeming vindt plaats in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. (April-Mei) door de leden van de vereniging.

U kunt uw belangstelling voor deze functie melden via ons mailadres bomenbelang@gmail.com