Uitdunning hakhoutwal bij begraafplaats Vorden

Achter de begraafplaats in Vorden wil de gemeente de hakhoutwal fors gaan snoeien (bomen en bosplantsoen) om de aanwezige monumentale haag weer voldoende licht te geven en ruimte om te groeien. Op 19 december is de aanvraag ingediend. Het gaat om wilgen, elzen, eiken, populieren en berken. Het betreft ongeveer 150 vierkante meter.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 23 december.

Op 2 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Voor het in stand houden van deze hakhoutwal is het van belang dat deze regelmatig ’teruggezet’ wordt zodat hij zich weer kan verjongen. Twee gebleste eiken blijven staan, maar mogen wel opgesnoeid worden. Deze bomen worden niet gekandelaberd.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 9 februari.