Uitbreiding Aviko niet “weg te werken” met groen

Aviko wil een vrieshuis gaan bouwen aan de zuidzijde van het parkeerterrein aan de rand van Steenderen en dit met een brug verbinden met de bestaande gebouwen. Het nieuwbouwplan gaat in principe uit van een gebouw van 35 meter hoogte en 95 meter breedte. Een alternatief is een vrieshuis van 27 meter hoogte. Dat gebouw zal dan wel breder uitvallen.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst houdt zich niet bezig met gebouwen en nieuwbouwplannen, tenzij hiervoor waardevol groen moet verdwijnen of – en dat is hier het geval – verkeerde interpretaties de ronde doen over bijvoorbeeld aanplant.

Aviko én de gemeente Bronckhorst gaan er vanuit dat met het planten van bomen langs de nieuwe weg rond de nieuwbouw en struiken dichterbij het vrieshuis het gebouw voor een belangrijk deel aan het oog onttrokken kan worden. Beide partijen vinden dit laatste belangrijk. Waarom dan sowieso het plan voor een 35 meter hoog vrieshuis niet in de prullenbak verdwijnt, is ons een raadsel. Aviko zelf geeft aan dat een vrieshuis van 27 meter weliswaar duurder is, maar dat het bedrijf daar geen onoverkomelijke problemen mee heeft. Aviko heeft voldoende grond in bezit om daarop het lagere maar ook bredere gebouw te laten bouwen.

Bomenbelang heeft daarom zogeheten zienswijzen ingediend bij zowel de gemeenteraad van Bronckhorst (i.v.m. wijziging van het bestemmingsplan) als Gedeputeerde Staten van Gelderland (i.v.m. het verlenen van een omgevingsvergunning). Belangrijkste punt in beide ‘bezwaarschriften’ is dat zo’n immens gebouw NIET weg te werken valt met de aanplant van bomen en struiken. Als zowel Aviko als de gemeente Bronckhorst de bewoners van Steenderen tegemoet wil komen, moeten grote aantallen bomen en struiken geplant worden in de richting van Baak. In feite had daar dan al minimaal een jaar of tien geleden mee begonnen moeten worden. Bomen hebben nu eenmaal de tijd nodig om groot te worden. De snelst groeiende bomen (populieren) halen die 35 meter dan misschien, maar alle andere bomen niet.

Bomenbelang ziet in dit plan van Aviko een grove aantasting van het landschap in onze gemeente en Steenderen in het bijzonder. De vereniging mist een visie van de gemeente en de provincie op de bescherming van het landschap. Zonder die visie volgt het ene ad-hocbesluit op het andere en holt de kwaliteit van het landschap zienderogen achteruit.

Op vrijdag 23 oktober verduidelijkte Vereniging Bomenbelang haar standpunt tijdens een hoorzitting op het gemeentehuis in Hengelo.

Op donderdag 10 december sprak de voorzitter van Bomenbelang in tijdens de raadscommissievergadering over Aviko.

Een week later stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met het plan om een 35 meter hoog vrieshuis te gaan bouwen.