Twee zieke beuken in park de Decanije Vorden worden gekapt

Op 29 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor één, mogelijk twee beuken. De tweede beuk (in het bosplantsoen, aan een druk belopen pad) moet in oktober of november nog nader onderzocht worden op zwamvorming. De eerste beuk staat ten westen van de villa en sterft af. Na een laatste controle vorig jaar gaat de boom sneller achteruit. Bovendien staat deze beuk dicht bij een ingang van de villa.

De beuk bij de villa wordt – als de gemeente de kapvergunning verleent – vervangen door een nieuw exemplaar iets verder van het gebouw af. Voor de andere beuk komt óf een beuk terug óf een eik óf een linde.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 2 september.

Op 24 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Beide beuken verkeren inderdaad in slechte staat en kunnen gevaar opleveren, omdat de ene boom dicht bij het huis staat en de andere langs een druk belopen voetpad. Op de vrijkomende plekken komen nieuwe bomen (een beuk, eik of linde).

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 november.