Toekomstig bestendig maken van eikenlanen in de gemeente Bronckhorst (2)

Het plan van het uitdunnen van eikenlanen door de gemeente ligt gevoelig bij de leden. In het eerste kwartaal van 2020 hebben we samen met de gemeente lanen bekeken. De gemeente kapt relatief jonge eiken die te dicht bij elkaar staan. Wij hebben er mede voor gezorgd dat het aantal te kappen bomen fors is verminderd tot 1.000 bomen in 13 lanen. Daarbij hebben we ingestemd op voorwaarde dat tegelijkertijd met de kap nieuwe bomen geplant worden (1 op 1), liefst ter plekke, zodat de lanen langer worden, gaten opgevuld worden en de laan zelf meer waarde krijgt. We staan bovendien alleen achter het uitdunningsplan als bomen te dicht bij elkaar geplant zijn en de blijvende bomen meer ruimte krijgen om uit te groeien tot fraaie exemplaren. Door reacties van andere partijen (Leden en niet leden van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst) heeft de gemeente het aantal te kappen bomen inmiddels bijgesteld naar 743 bomen. Goed nieuws.

Uitvoering van het werk zou gedaan worden door Hacron, maar is nog niet begonnen. Wij hebben de gemeente erop gewezen dat in verband met het broedseizoen van de vogels, dit werk moet worden uitgevoerd voor 15  maart 2021