Tag archieven: Boomfeestdag

Boomfeestdag afgelast

In verband met de opgelegde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn ook alle activiteiten in de gemeente Bronckhorst op Boomfeestdag (18 maart) afgelast.

Acht scholen en in totaal ruim 240 leerlingen zouden meedoen met het planten van bomen en struiken op verschillende locaties verspreid over de gemeente Bronckhorst. Die plantwerkzaamheden zullen overigens nu of wat later wel doorgaan maar dan zonder leerlingen. Het betreft terreinen of lanen in Zelhem, Halle, Hengelo en Vorden. Vier scholen gaan hun eigen terrein wat groener maken. De deelnemende scholen waren de Jan Ligthartschool in Zelhem, de Dorpsschool in Halle, de Piersonschool uit Hengelo, Bekveld uit Hengelo, De Garve in Wichmond, de Klimtoren in Drempt, ’t Loo in Zelhem en de Hoge Voorde uit Vorden, De laatste vier gaan bomen planten op het schoolterrein. Vanwege het coronavirus had Aviko het planten van bomen op haar terrein in Steenderen al eerder afgelast. Hier zouden leerlingen van de Pannevogel meehelpen.

Lees verder

Bijna 300 leerlingen actief op Boomfeestdag

Bijna 300 leerlingen van tien verschillende scholen in Bronckhorst hebben op woensdag 13 maart op zeven locaties bomen en struiken geplant. De schoolterreinen van ’t Loo in Zelhem en de Rozengaardsweide in Hengelo zijn weer iets groener gemaakt evenals vijf andere plekken in de gemeente (in het buitengebied van Hengelo in de buurt van ’t Kervel, een voormalig maïsveld bij Keijenborg, bij Bronkhorst, het golfterrein van Hoog-Keppel en het parkeerterrein van Halmac in Wolfersveen.

Tussen Zelhem en Keijenborg plantten zo’n 63 leerlingen meidoorns, mispels en hondsrozen plus een aantal eiken en lindes op een voormalig landbouwperceel (foto: Gerlinde Bulten).

Vlakbij Het Kervel in het buitengebied ten westen van Hengelo trotseerden leerlingen uit Toldijk en Hengelo het winderige en af en toe natte weer om een aardappelveld om te zetten in een terrein met lijsterbessen en heel veel struiken, onder andere kardinaalsmuts (foto: Gerlinde Bulten).

In de buurt van de Onderstraat in Bronkhorst werden honderden struiken geplant (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kinderen maken Bronckhorst tijdens Boomfeestdag iets groener

De Nationale Boomfeestdag is weer achter de rug. Het thema luidde dit jaar ‘Maak ’t buiten beter!’ Onder een stralende zon en een heerlijke temperatuur gingen een kleine 200 leerlingen van zeven scholen uit de gemeente Bronckhorst op woensdag 14 maart aan de slag met het planten van bomen en plantsoen. De leerlingen van De Rozengaardsweide uit Hengelo moesten op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte van een leraar die niet vervangen kon worden. Desondanks was de belangstelling dit jaar groter dan vorig jaar.

Leerlingen van De Pannevogel uit Steenderen plantten 10 lindes langs de Lindenweg in de buurt van Rha (foto: Gerlinde Bulten)

Lees verder

Boomfeestdag op 22 maart

Dit jaar vond Boomfeestdag plaats op woensdag 22 maart. In verband met de voorjaarsvakantie week die datum af van de gebruikelijke derde woensdag van maart. Het is landelijk de 60e maal dat deze boomplantdag voor leerlingen van de hoogste klassen van de lagere scholen gevierd werd. In Bronckhorst verzorgt al jarenlang een comité de plaatselijke activiteiten. In dit boomfeestdagcomité zitten vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de plaatselijke hoveniers Inhetgroen, Velhorst Groot Groen en Piek Zweverink.

Leerlingen van de Dorpsschool uit Vorden plantten meidoorns aan de Hekkelerdijk net over de grens met Zutphen (foto: Hans Thijssen).

Dit jaar namen zes scholen deel aan de boomplantdag, uit Vorden, Hengelo, Steenderen en Toldijk. Ongeveer 150 leerlingen plantten jonge bomen of struiken. Het gaat om de Dorpsschool in Vorden, De Leer, Bekveld en Rozengaardsweide uit Hengelo, De Pannevogel (met twee groepen leerlingen) uit Steenderen en De Rank uit Toldijk.

Naar de Hekkelerdijk, officieel op grondgebied van de gemeente Zutphen, vertrokken de leerlingen van de Dorpsschool uit Vorden. De scholen uit Hengelo gingen naar het zonnepark aan de noordkant van het dorp en de scholen uit Steenderen en Toldijk naar een terrein aan de oostzijde van Aviko.

Aan de Hekkelerdijk hielp de burgemeester van Bronckhorst, Marianne Besselink, flink mee met het planten van zo’n 300 tweestijlige meidoornhagen, een soort die wat minder bekend is. De leerlingen kregen ieder een winterlinde mee naar huis.

Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst hielp mee met het planten van meidoorns (op grondgebied van Zutphen!) (foto: Hans Thijssen).

Ronald Teunissen van Natuurmonumenten (l.) begeleidde de basisschoolleerlingen (foto: Hans Thijssen).

In Steenderen zijn circa 350 boompjes en snelgroeiend gewas geplant, waaronder hazelaars, en kornoelje. Wethouder Seesing plantte een lindeboom. Dat gebeurde ten oosten van het terrein van Aviko.

In Hengelo zorgden de basisschoolleerlingen ervoor dat het zonnepark voorzien werd van een heleboel lage begroeiing. Daar plantte wethouder Peppelman bovendien nog een eik.

 

 

Geslaagde boomfeestdag voor kleine 200 leerlingen

Leerlingen van de groepen 8 van de Dorpsschool en De Vordering uit Vorden plantten achter landgoed 't Zelle op de hoek Ruurloseweg - Roessinks Drijfdijk zo'n  2000 boompjes op een half hectare grond (foto: Maria Haanappel).

Leerlingen van de groepen 8 van de Dorpsschool en De Vordering uit Vorden plantten achter landgoed ’t Zelle op de hoek Ruurloseweg – Roessinks Drijfdijk zo’n 2000 boompjes op een half hectare grond (foto: Maria Haanappel).

De Nationale Boomfeestdag kende droog, aanvankelijk redelijk zonnig maar enigszins koud weer. Evenals in andere gemeenten plantten leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen bomen in allerlei maten en soorten. In de gemeente Bronckhorst voert het Boomfeestdagcomité Bronckhorst al enkele jaren de regie over de plaatselijke boomfeestdag. In dat comité zitten vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, de agrarische natuurorganisatie ’t Onderholt en de hoveniersbedrijven Piek Zweverink, Inhetgroen en Velhorst groot groen.

Boomfeestdag4

Dit jaar namen zes scholen uit de gemeente Bronckhorst deel aan Boomfeestdag. In totaal ruim 180 leerlingen plantten struiken, bosplantsoen en soms ook enkele bomen (bijvoorbeeld in Steenderen vijf al wat grotere tulpenbomen en in Hengelo twee inlandse eiken). Dit gebeurde op vier locaties: de landgoederen Suideras in Wichmond en ’t Zelle tussen Ruurlo en Hengelo, het bedrijventerrein van Hengelo (aan de oostkant) en op het zwembadterrein van Steenderen.

De basisscholen die deelnamen waren: De Vordering, ’t Hoge en de Dorpsschool uit Vorden, ’t Loo uit Zelhem, de nieuwe fusieschool De Pannevogel uit Steenderen en Bekveld uit Hengelo.

Alle leerlingen kregen als attentie een Gelderse roos van het organiserend comité.

IMG_3218

IMG_3214

 

 

 

 

Sponsorgeld Veilingcommissie Vorden voor boomfeestdagcomité

De Stichting Veilingcommissie Vorden (de ideële kringloopwinkel De Werf aan de Enkweg) heeft 250 euro aan sponsorgeld uitgereikt aan het comité dat jaarlijks de boomfeestdag organiseert.

Op 30 mei namen Mariska Piek van Piek Zweverink hoveniers en Maria Haanappel van Vereniging Bomenbelang de sponsorcheque in ontvangst tijdens de meimarkt.

Mariska Piek (l.) van Piek Zweverink Hoveniers en Maria Haanappel van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst namen de sponsorcheque van 250 euro voor het Boomfeestdagcomité in ontvangst tijdens de meimarkt bij 'De Werf' (foto: Hans Thijssen).

Mariska Piek (l.) van Piek Zweverink Hoveniers en Maria Haanappel van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst namen de sponsorcheque van 250 euro voor het Boomfeestdagcomité in ontvangst tijdens de meimarkt bij ‘De Werf’ (foto: Hans Thijssen).

 

Fraaie boomfeestdag in de gemeente Bronckhorst

IMG_8955

 

IMG_9001

Wethouder Seesing wees de kinderen erop dat ze boompjes planten voor de toekomst ("voor jullie kinderen") (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang)

Wethouder Seesing wees de kinderen erop dat ze boompjes planten voor de toekomst (“voor jullie kinderen”). Deze locatie, de Zomervreugdweg tussen Hengelo en Vorden, was één van de zes in Bronckhorst waar geplant werd (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Aan de jaarlijkse Boomfeestdag op 18 maart, waarop schoolgaande kinderen jonge boompjes planten, namen dit jaar ruim 200 kinderen deel uit de groepen 7 van in totaal 9 basischolen uit de gemeente Bronckhorst: St. Martinus uit Baak, De Leer en Bekveld uit Hengelo, De Woordhof uit Hummelo, St. Joannesschool uit Steenderen, De Rank uit Toldijk, de Dorpsschool en Het Hoge uit Vorden en de Jan Ligthartschool uit Zelhem. De organisatie lag – evenals de afgelopen twee jaar –  in handen van het comité Boomfeestdag Bronckhorst, dat in 2012 de organisatie van deze dag overnam van de gemeente. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de hoveniersbedrijven Inhetgroen, Piek Zweverink en Velhorst Groot Groen.

De gemeente was overigens wel duidelijk present op de diverse locaties van Boomfeestdag. De wethouders Jan Engels en Paul Seesing kwamen langs, evenals de plaatsvervangend burgemeester.

De locaties waar boompjes werden geplant, waren: Zomervreugdweg 3 in Vorden, Velswijkweg 1a in Zelhem, Lamstraat 1 in Toldijk, het voetbalterrein in Steenderen en de schoolpleinen van De Rank in Toldijk en De Woordhof in Hummelo. Op het plein van de christelijke basisschool De Rank werden enkele ‘christelijke’ bomen geplant, zoals de valse christusdoorn, de hemel- en judasboom. De drie laatste locaties zijn openbaar terrein, ook de aanplant aan de Velswijkweg zal in de toekomst goed te volgen zijn, omdat hier een wandelpad aangelegd wordt. De boompjes aan de Zomervreugdweg blijven in de toekomst vooralsnog helaas aan het oog onttrokken, omdat ze achter een klein bosperceel liggen en vanaf de straat niet bereikbaar.

De kinderen die meewerkten met het planten van de boompjes, kregen van de organisatie een krentenboompje mee naar huis om in de eigen tuin te planten.

IMG_8971

IMG_8996

Succesvolle boomplantdag in gemeente Bronckhorst

Zo'n 45 leerlingen van groep 8 van basisschool het Hoge in Vorden plantten enkele honderden jonge eikjes, berken en wilgen aan de Bekmansdijk (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Zo’n 45 leerlingen van groep 8 van basisschool het Hoge in Vorden plantten enkele honderden jonge eikjes, berken en wilgen aan de Bekmansdijk (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Twaalf scholen in de gemeente Bronckhorst namen dit jaar deel aan Boomfeestdag op woensdag 12 maart. Vorig jaar deden negen scholen mee. Ruim 300 leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen plantten enkele duizenden boompjes (bosplantsoen van eiken, berken etc.) op negen locaties: Vorden, Kranenburg, Keijenborg, Hummelo, Steenderen, Baak, Zelhem en Wichmond. De organisatie lag in handen van het Comité Boomfeestdag Bronckhorst. Dat comité bestaat uit vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de hoveniersbedrijven Inhetgroen en Piek Zweverink. Lees verder

Scholieren gaan weer boompjes planten op 12 maart

Vereniging Bomenbelang gaat ook dit jaar samen met ANV ’t Onderholt en de hoveniersbedrijven Piek Zweverink en Inhetgroen in de gemeente Bronckhorst zorgdragen voor de organisatie van Boomfeestdag. Dit jaar vindt deze een week eerder plaats dan normaal in verband met de gemeenteraadsverkiezingen: op woensdag 12 maart.

Het thema luidt dan ook heel toepasselijk ‘Kiezen voor bomen’.

Als u mee wilt helpen tijdens de plantdag, kunt u contact opnemen met het organiserende comité: boomfeestdagbronckhorst@gmail.com. De organisatie neemt dan contact met u op.

Wethouder Seesing hielp tijdens Boomfeestdag 2013 een handje in de omgeving van Aviko in Steenderen.

Wethouder Seesing hielp tijdens Boomfeestdag 2013 een handje in de omgeving van Aviko in Steenderen.

boomfeestdag 2013.a 044