Stemronde

Beste leden van bomenbelang.

Iedereen heeft inmiddels via de mail of met de post een stembiljet ontvangen om een oordeel te vellen over een aantal punten die normaliter op de Algemene Leden Vergadering besproken  zouden worden. Aangezien het nog niet duidelijk is wanneer deze ALV gehouden kan worden, verzoeken wij zoveel mogelijk leden hun stem uit te brengen. We hebben bijna 100 leden maar er zijn pas 10 stemmen binnen. U heeft alleen nog deze week, dus zet em op.