Stand van zaken rond essen in de gemeente Bronckhorst

De bestuursleden Kees Mortier en Gerlinde Bulten hebben afgelopen week een gesprek gevoerd met ecoloog Adriënne Lemaire en Johannes de Jong van Staatsbosbeheer in het regiokantoor in Zelhem over het voornemen om een aantal essen te kappen die last ondervinden van de essentaksterfte.

Op de vraag hoeveel essen in de gemeente Bronckhorst gekapt zouden moeten worden, kon geen concreet antwoord gegeven worden. Wel is duidelijk dat het aantal mee zal vallen, omdat in onze gemeente niet zo heel veel essen staan.

Staatsbosbeheer is niet de enige terreinbeheerder met essen. Ook Natuurmonumenten en de gemeente Bronckhorst heeft deze boomsoort in beheer. Wat zij gaan doen, is op dit moment nog niet duidelijk.

Over heel Nederland gezien zit de kans erin dat bijna 90 procent van de essen gekapt zal moeten worden om verdere verspreiding van de essentaksterfte tegen te gaan. Behalve afstervende takken treedt ook wortelrot op, waardoor de essen plotseling kunnen omvallen.

Bomen die onaangetast zijn en resistent tegen de ziekte blijven staan. Zij zijn belangrijk voor de toekomst van de es in Nederland.

De ziekte manifesteerde zich voor het eerst in 2010 in Denemarken. In Nederland trad de ziekte aanvankelijk vooral in het noorden op. Afgelopen seizoen verbreidt de ziekte zich echter snel onder het essenbestand.

Voor alle te kappen essen plant Staatsbosbeheer nieuwe bomen. Er worden jonge essen gekweekt waarvan men hoopt dat die ook voldoende weerbaar zijn voor de ziekte. Maar ook andere boomsoorten zullen geplant worden. De herplant vindt plaats in het najaar van 2018. Komende maanden is Staatsbosbeheer volop bezig met de kap van de zieke bomen.