Aanplant van een kleine 100 rode beuken langs N319

Het kan raar lopen. Langs de provinciale weg N319 van Warnsveld via Vorden naar Ruurlo verdwijnen slechts twee bomen. Dit is het resultaat van het langslopen van de gehele route vorig jaar februari met provincieambtenaren en vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, Bomenstichting Achterhoek en Bomenstichting Zutphen. Volgens theoretisch onderzoek zouden 76 bomen te dicht langs het asfalt staan (volgens de nieuwe CROW-richtlijnen die de provincie overneemt) of het uitzicht belemmeren. Het veldwerk zorgde er bovendien voor dat langs de weg op diverse plekken bomen bij geplant worden. Zo heeft de provincie ter hoogte van De Wiersse tot aan vlakbij de spoorovergang aan de zuidzijde onlangs 85 (rode) beuken geplant. Ook aan het begin van de weg bij Warnsveld zijn rode beuken geplant. Hier zijn lege plekken in een bomenrij gevuld. Bij Medler krijgt de weg in de loop van dit jaar een wat groener karakter met hagen. Maar langs het traject Ruurlo-Groenlo houdt dezelfde provincie vast aan het weghalen van alle bomen binnen 4,5 meter aan weerszijden van de weg. Dat resulteert daar in het plan om 343 (monumentale) eiken te gaan kappen. De gemeente Berkelland gaat hier in mee.

De provincie plantte begin maart een 85-tal rode beuken langs de N319 ter hoogte van De Wiersse (foto: Joost Bakker).

De werkzaamheden aan het asfalt tussen Warnsveld en Ruurlo staan gepland voor 2020. Op dit traject gebeuren in vergelijking met andere provinciale wegen in Gelderland nauwelijks ongelukken met gewonden of doden. De ongelukken die plaatsvinden, worden niet veroorzaakt door de bomen langs de weg.

Gemiddeld om de negen jaar neemt de provincie haar doorgaande wegen onder de loep en past ze die aan aan de dan geldende veiligheidsnormen. Soms betekent dit verbreding van de weg en vaak het weghalen van zogeheten obstakels aan weerszijden van de weg. Bomen worden daar meestal ook toe gerekend.

In dit geval liet de provincie na overleg met onder andere Vereniging Bomenbelang het belang van een gezonde en fraaie laanstructuur een grote(re) rol spelen.