Kap bomen langs IJssel besproken bij Raad van State

De Raad van State behandelde op woensdag 20 april het beroepschrift van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst tegen Rijkswaterstaat inzake de geplande bomenkap in de uiterwaarden van de IJssel. Rijkswaterstaat heeft Vereniging Bomenbelang eerder al laten weten de werkzaamheden in de uiterwaarden langs de IJssel op 15 februari te beginnen met een ‘proef’ van enkele dagen op de trajecten Olst-Wijhe tot Heerde en bij Brummen. Begin maart begonnen de daadwerkelijke werkzaamheden. Uitzondering hierop betreft het traject op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst. Rijkswaterstaat wacht hier met de werkzaamheden totdat de Raad van State uitspraak doet op het beroepschrift van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Dit kan maximaal zes weken duren vanaf 20 april.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ageert tegen de kap van bomen en struiken in de uiterwaarden langs de IJssel omdat het landschap hierdoor aangetast wordt terwijl de beoogde waterstandsdaling van de rivier van 5 tot 10 cm wellicht niet bereikt wordt. De werkzaamheden in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ (onder andere ten zuiden van Zutphen) leiden namelijk uiteindelijk niet tot een waterstandsdaling, terwijl dat plan veel grootschaliger was. Vandaar dat nu het plan Stroomlijn uitgevoerd moet worden.

Voor Vereniging Bomenbelang is nog steeds onduidelijk wat de gevolgen zijn van de nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de kribben langs de IJssel. Die liet Rijkswaterstaat de laatste 10 tot 15 jaar na. Zo groot was het risico op overstromingen blijkbaar niet.