Opnieuw bezwaar ingediend tegen kapplannen in uiterwaarden IJssel

Op 13 oktober heeft Rijkswaterstaat gereageerd op de 15 zienswijzen (bezwaren tegen een ontwerp-besluit) die waren ingediend naar aanleiding van het plan om in de uiterwaarden van de IJssel zo veel mogelijk bomen en struiken te kappen. Rijkswaterstaat blijft erbij dat dit noodzakelijk is omdat dat groen de doorstroming van de IJssel zou hinderen bij hoog water.

Onder meer Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en de KNNV hadden geprotesteerd tegen de grootschalige kaalslag, omdat die in geen verhouding staat tot het effect. Evenals de andere bezwaarmakers ziet Vereniging Bomenbelang nauwelijks stroming in die uiterwaarden bij overstromingen. In de winter bevriezen de ondergelopen uiterwaarden bij vorst vrij snel. Sowieso hinderen bomen de doorstroming niet, struiken wel enigszins, maar ook dit effect is marginaal.

In de uiterwaarden broeden onder meer ooievaars (foto: Hans Thijssen).

De IJssel kent al een vrij lage begroeiing in de uiterwaarden. Bovendien is de afgelopen jaren vanwege de uitvoering van de werkzaamheden volgens het plan Ruimte voor de Rivier door Rijkswaterstaat al veel groen verdwenen langs de IJssel.

Rijkswaterstaat gaat vanaf november in principe alle groen verwijderen, tenzij dat groen één of andere wettelijke bescherming heeft.

Van de gemeenten langs de IJssel protesteren tot nu toe alleen Arnhem, Westervoort, Rheden en Zevenaar. Het standpunt van de gemeente Bronckhorst blijft onduidelijk. Twee maanden geleden is om een standpunt gevraagd, maar dat is er nog niet. Overigens hebben ook de PvdA- en D66-fractie in de gemeente Bronckhorst om een reactie van B & W gevraagd.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft inmiddels ook een zienswijze ingediend tegen een ander onderdeel van de kapplannen, de zogeheten tranche 1. De besluiten die hiermee samenhangen, lagen de afgelopen zes weken ter inzage op het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vereniging Bomenbelang: bomenbelang@gmail.com. U kunt ons ook steunen door lid te worden.