Kapvergunning voor eik aan Rijksweg in Laag-Keppel

Op 31 januari ontving de gemeente een aanvraag van de Provincie Gelderland voor een kapvergunning voor een zomereik nabij Rijksweg 100 (de provinciale weg N 317) in Laag-Keppel. Tijdens een inspectie bleek dat deze boom niet langer levensvatbaar is. Hierdoor komt de verkeers- en algemene veiligheid in gedrang. Herplant ter plekke is mogelijk.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 februari.

Op 26 februari besluit de gemeente de provincie een kapvergunning te verlenen voor de eik. De boom is in het verleden al helemaal teruggezet (veteranensnoei), maar is vorig jaar bijna niet meer uitgelopen. De zomereik is nagenoeg dood.

Hoewel de provincie een boom wil herplanten ter compensatie, legt de gemeente in dit geval GEEN herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 2 maart. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.