Dubbele rij eiken langs N330 bij Zelhem definitief gespaard

Provincie Gelderland gaat de dubbele rij eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem richting Halle niet kappen. Daartoe was vorig jaar al een voorstel ingediend, maar het is nu zeker. De provincie heeft dit besloten na overleg met de gemeente Bronckhorst. De snelheid op dit deel van de provinciale weg wordt namelijk over niet al te lange termijn teruggebracht van 80 naar 60 km. Het oorspronkelijke plan omvatte de kap van twee van de drie rijen eiken, in totaal 159 volwassen bomen die vrijwel allemaal gezond en vitaal zijn.

De (Amerikaanse) eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem. Beide rijen bomen direct langs de weg blijven staan, omdat de toegestane snelheid op dit deel teruggebracht wordt van 80 naar 60 km (foto: Gerlinde Bulten).

Tijdens een eerste informatiebijeenkomst in november 2018 waarop de gemeente en Vereniging Bomenbelang Bronckhorst waren uitgenodigd, lieten beide partijen weten grote moeite te hebben met de kap van twee rijen eiken.

Langs 60 km-wegen gelden andere richtlijnen dan langs 80 km-wegen. Deze wegen hoeven niet per se een ‘obstakelvrije’ zone aan weerszijden te hebben van 4,5 meter. In 2018 maakte minister Van Nieuwenhuizen in een overleg met de landelijke Bomenstichting duidelijk dat bomen langs provinciale wegen alleen mogen verdwijnen als alle andere mogelijke veiligheidsbevorderende maatregelen geen soelaas bieden, bijvoorbeeld vangrails en struikgewas. In een iets later overleg met het InterProvinciaal Overleg (IPO) is kenbaar gemaakt dat de obstakelvrije zones sowieso alleen gelden voor nieuwe wegen en niet voor bestaande N-wegen.

Voor een aantal bomen bij kruisingen waar ze het zicht wegnemen, blijft kap de enige oplossing. Het betreft 7 bomen, waarvan er twee bij kruisingen staan. Vijf bomen zullen worden gekapt voor de realisatie van een nieuwe (gecombineerde) brug over de Bovenslinge ter vervanging van de huidige twee bruggen (auto en fiets). Binnenkort vraagt de provincie de kapvergunning voor deze zeven bomen aan.

De provincie gaat voor deze bomen exemplaren terug planten van maat 20-25 cm. Een deel hiervan komt aan weerszijden van het dorp Halle. Waarschijnlijk worden dit rode beuken.

De werkzaamheden worden binnenkort aanbesteed en zullen rondom de zomervakantie worden uitgevoerd.

De bomen en het groen nabij Halle zullen in de komende winter worden geplant.

Vereniging Bomenbelang heeft de gemeente gevraagd om de monumentale knotlindes bij de kerk in Halle meer ruimte te geven, alle bestrating eromheen te verwijderen en te vervangen door laagblijvend groen.