ProRail mag 5 bomen langs spoor bij Vorden niet kappen

Op 14 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 5 bomen langs het spoor tussen Vorden en Kranenburg. Welke bomen en op welke plek wordt niet duidelijk uit de aanvraag. De indiener van de aanvraag is ProRail. Deze maakt ook niet duidelijk waarom de bomen zouden moeten verdwijnen. ProRail zegt in de aanvraag geen bomen te zullen herplanten.

De aanvraag is digitaal gemeld op 24 september en gepubliceerd in Contact op 29 september.

De 5 bomen maken deel uit van een bosje van 18 zomereiken die er – na inspectie – goed bij staan.

Op 21 december maakt de gemeente bekend deze aanvraag van ProRail “buiten behandeling te laten”. Na navraag blijkt dat de vijf bomen helemaal niet op grond van ProRail staan en het bedrijf hierover dus geen zeggenschap heeft.