Over ons

Bomenbelang is een vereniging die in 1997 opgericht is door mensen uit Vorden en directe omgeving die zich inzetten voor het behoud van groen, in het bijzonder monumentale bomen, binnen de gemeente Bronckhorst. Mooie solitaire bomen, indrukwekkende groepen van bomen en karakteristieke lanen verdienen het beschermd te worden. Dit geldt ook voor andere onmisbare elementen van het fraaie Achterhoekse landschap, zoals houtwallen, steilranden langs oude essen, groepjes knotwilgen en hagen.

Bomenbelang reageert op door de gemeente verstrekte kapvergunningen. Leden van de kapcommissie  bekijken of kap noodzakelijk is, of herplant een voorwaarde voor de kap is en of die herplant daadwerkelijk binnen de gestelde termijn plaatsvindt.

Bomenbelang organiseert jaarlijks minimaal één lezing.

Bomenbelang verzorgt sinds 2013 samen met enkele andere ‘groene’ organisaties de Boomplantdag in de gemeente Bronckhorst.

Bomenbelang voert met de gemeente Bronckhorst overleg over het groenbeleid, de rol van bomen in (nieuwbouw)plannen, het onderhoud aan het bestaande groen en de regelgeving.

Bomenbelang telt medio 2022 ongeveer bijna 100 leden. In het voorjaar van 2013 groeide de vereniging door de aanwas van leden vanuit de bewonersorganisatie Houd Vorden Groen. Deze voerde in 2012 geruime tijd actie voor het behoud van de platanen en kastanjes in het centrum van Vorden. Hoewel de rechtbank in Zutphen uiteindelijk oordeelde dat de gemeente niet kon aantonen waarom deze beeldbepalende bomen moesten wijken voor de uitvoering van het centrumplan (extra parkeerplaatsen op de plekken waar de bomen stonden), kreeg ze toestemming om de bomen om te zagen. De laatste jaren groeit het ledenaantal langzaam maar gestaag.

Bomenbelang probeert ook de jeugd het belang bij te brengen van voldoende groen in de dorpen en het buitengebied. De vereniging werkt aan activiteiten voor de leerlingen van de hoogste klassen van de basisschool.