Ook eeuwenoude meidoornhaag weg voor rondweg Aviko

In Contact meldde de gemeente op 9 februari dat een kapvergunning aangevraagd is voor een meidoornhaag aan de dr. A. Ariënsstraat 28 in Steenderen. Ter plekke is de rondweg langs de toekomstige vrieshal van Aviko gepland. Het betreft een fraaie eeuwenoude meidoornhaag die als enige overeind gebleven is tijdens de ruilverkaveling jaren geleden.

Op 18 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Op 23 februari is dit bekendgemaakt via Contact en op 27 februari ook via het digitale informatiekanaal van de overheid. Volgens de gemeente heeft de meidoornhaag geen bijzondere cultuurhistorische of landschappelijke waarde (!). Wel verkeert de haag nog steeds in goede conditie en is hij ook nog vitaal.

Overigens is al een deel van de haag gekortwiekt.

Tegen dit besluit kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft dit inmiddels gedaan.

De gemeente adviseert wel de meidoornhaag niet te kappen tussen 15 maart en 1 augustus in verband met de broedperiode van vogels.