Ontwikkelingen rond EuroParcs Olburgen.

EuroParcs transformeert haar vakantiepark Marina Strandbad (voorheen Dorado Beach bij Olburgen) van camping naar bungalowpark.

In dat kader heeft de gemeente Bronckhorst EuroParcs verplicht om in een nieuwe ontsluitingsweg te voorzien. Als gevolg daarvan moeten 13 meidoornboompjes (de uitgegroeide resten van een oude meidoornhaag) verdwijnen. Zowel de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst als Het Steenders Landschap hebben op verzoek van de betrokken adviseur (RHO ADVISEURS) laten weten dat zij in principe niet tegen deze ingreep zijn, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.

afbeelding adviesburo RHO

  1. Als vervangers voor de meidoorns wordt er langs de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg (gedeeltelijk op eigen terrein) een zone gecreëerd met een aaneengesloten beplanting waarin naast meidoorn ook soorten als egelantier, vlier en haagbeuk voorkomen. Bovendien moet de aanleg van de ontsluitingsweg dit voorjaar gerealiseerd worden.
  2. Doordat er een nieuwe ontsluitingsroute aangelegd wordt, zal het oorspronkelijke plan (Ontsluiting via de bestaande Capellegoedweg en Pipeluursweg) opnieuw bekeken worden. Deze weg ligt op gemeentegrond.
  3. Hier zou door verbreding van de weg en aanleg van een wandelpad een groep half volwassen bomen gekapt moeten worden. Tegen dit plan is zowel vanuit de bevolking als ook door de vereniging ernstig bezwaar gemaakt. Mede hierdoor is de kapaanvraag voor deze bomen ingetrokken en wordt gekeken naar een alternatief plan waarbij de bomen gespaard kunnen worden.