Onttrekking grondwater

Opnieuw aandacht voor de verdroging die onze oude bomen bedreigt. Klimaatverandering is en een feit, maar met aanpassingen van de waterhuishouding en door het verminderen van de onttrekking van grondwater, is er wel wat aan te doen.

Waterschap Rijn en IJssel heeft mooie projecten in uitvoering in het kader van Landgoederenzone Baakse Beek – Veengoot. Het deelproject het Medler is bijna klaar en moet leiden tot 30cm grondwaterstandsverhoging. Meer water vasthouden dus. Jammer dat er geen rekening wordt gehouden met water dat wordt opgepompt voor beregening. Juist in droge zomermaanden kan dat leiden tot een extra grondwaterstandsdaling, die het hele effect van zo’n duur project geheel te niet kan doen.

Het gebrek aan aandacht voor onttrekking van grondwater voor beregening bij WRIJ staat niet op zich. Follow The Money dook erin en kwam erachter dat dit een structureel probleem is. Pogingen van de Rijksoverheid om een registratieverplichting in te voeren zijn tot nu toe gestrand. Terwijl dat juist de eerste stap is naar het nemen van maatregelen. Onze voorzitter was met de journalisten op Hackfort om de effecten van verdroging te laten zien.

Lees hier het hele artikel uit Follow The Money (17 juli 2023).