Omvorming openbaar groen in Hengelo

Op het openbaar groen in de gemeente Bronckhorst wordt sinds een jaar beknibbeld. De gemeente haalt grote heestervakken, soms inclusief bomen, weg en zaait daarvoor in de plaats gras in. Dat leidt volgens de gemeente tot lagere onderhoudskosten. Vereniging Bomenbelang betwijfelt dit laatste.Onderhoud aan gras moet noodgedwongen veel vaker plaatsvinden dan onderhoud aan heesters. Bovendien zorgen de grasmaaiers voor herrie en enige verontreiniging. De grasperken zijn bovendien voor sommige hondeneigenaren een aantrekkelijke plek om hun huisdier uit te laten.

Vereniging Bomenbelang vindt met name de inwisseling van fraai en gevarieerd groen voor eentonige grasvelden een achteruitgang. De dorpen in de gemeente Bronckhorst worden hierdoor saaier én minder groen.

In Vorden, Baak, Wichmond, Steenderen, Zelhem en Kranenburg zijn inmiddels een flink aantal plantsoenen verdwenen. Momenteel zijn Hengelo, Keijenborg en Velswijk aan de beurt. Hier gaat het om 1,3 hectare aan heestervakken van de in totaal 8,3 hectare groen in deze dorpen.

De gemeente zegt hiermee jaarlijks 25.000 euro te besparen. Zoals gezegd twijfelt Bomenbelang sterk aan dit bezuinigingsbedrag.

Veel bewoners willen de heesters voor hun deur ook niet kwijt. Om ze te kunnen behouden, moeten zij zelf voor het onderhoud gaan zorgen. De gemeente heeft in Hengelo, Keijenborg en Velswijk in totaal 15 buurten gevonden waar de bewoners zelf het onderhoud aan de heesters gaan verrichten. Daar blijven de plantsoenen dus ongemoeid. De hoeveelheid groen betreft ongeveer 1500 m2.

Bomenbelang heeft de gemeente al enkele malen gewezen op de misleidende foto’s bij gemeentelijke berichtgeving over het weghalen van de plantsoenen: bij de oorspronkelijke plantsoenen stond een foto die in de winter genomen is en bij het toekomstbeeld met gras een foto die in de zomer genomen is.