Verwarrende gemeentelijke informatie over kapvergunningen

De gemeente publiceert sinds 1 januari jl. nog maar summier informatie over kapvergunningen in het huis-aan-huisblad Contact. Voor deze informatie bent u voortaan aangewezen op een digitale informatiedienst waarop u u moet abonneren (www.overheid.nl). Maar deze informatiedienst geeft niet sneller alle informatie. In Contact verschijnen sindsdien soms mededelingen over verleende kapvergunningen terwijl daarover digitaal (nog) geen informatie beschikbaar is. Andersom verschijnen er digitaal besluiten terwijl deze nog niet gepubliceerd zijn in Contact.

Vereniging Bomenbelang probeert zo veel mogelijk informatie over de stand van zaken rond kapvergunningen in de gemeente Bronckhorst te geven, maar is daarbij ook afhankelijk van de digitale doorgifte van de informatie over aanvragen van kapvergunningen en de besluiten tot het al dan niet verlenen of weigeren van deze vergunningen door de gemeente.