‘Nieuwe’ monumentale bomen in Vorden

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft op vrijdag 5 oktober onder leiding van Jeroen Philippona van de landelijke Bomenstichting opnieuw een aantal potentieel monumentale bomen aangewezen, deze keer in Vorden. Het gaat om in ieder geval 5 locaties in het dorp en in het buitengebied bij landgoed Hackfort die voorgedragen zullen worden aan de landelijke Bomenstichting voor plaatsing in het Landelijk Register van Monumentale Bomen.

Behalve het beoordelen van de conditie en vitaliteit van een boom moet ook de stamdiameter op 1.30 meter en de hoogte gemeten worden, deels met eenvoudige, deels met nauwkeurige apparatuur. Op de foto boven links bestuurslid Joost Bakker van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en rechts Jeroen Philippona van de landelijke Bomenstichting bij één van de eiken voor het station van Vorden. Deze dateert uit 1820 tot 1840 en is inmiddels ruim 28 meter hoog en heeft een diameter van bijna 4,5 meter (foto’s: Feikje Breimer).

In dit register (zie www.monumentalebomen.nl) staan bomen die erkend worden als monumentaal. Daarvoor moet een boom sowieso 80 jaar oud zijn maar ook voldoen aan één van de andere voorwaarden, zoals een bijzondere soort, een bijzondere plek, een bijzondere geschiedenis. De zes locaties voldoen daar aan; enkele andere niet en sommige locaties moeten nogmaals goed bekeken worden.

De gemeente Bronckhorst komt in dit landelijke register met een flink aantal bomen of groepen  bomen voor. Vooral op de particuliere landgoederen staan veel monumentale bomen. Sinds enkele jaren bekijkt Vereniging Bomenbelang her en der in de gemeente bomen die inmiddels in aanmerking komen voor plaatsing in het register. Vorig jaar was de omgeving van Hummelo aan de beurt. Toen wees de vereniging een 15-tal bomen aan die ‘monumentaal’ genoemd kunnen worden. Daarmee kwam het totaal aantal monumentale bomen of boomgroepen op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst op 140 uit.

Dat aantal komt nu dus sowieso uit op 145.

De route van 5 oktober voerde vanaf het station naar de Zutphenseweg en vervolgens onder meer langs de Kruisdijk naar Hackfort. De bomen of groepen bomen die aangemeld worden voor plaatsing in het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn een zomereik voor het station in Vorden (zie foto aan het begin), 9 Amerikaanse eiken op de kruising Burgemeester Galleestraat en Almenseweg (waarvan de dikste aan de westkant een stamomtrek heeft van  4,34 meter en 23 meter hoog is), 8 zomereiken aan de Zutphenseweg (waarvan de hoogste bijna 25 meter hoog is), een zomereik aan de Kruisdijk (24 meter hoog) en 2 solitaire eiken in het gebied ten noorden van de Hackfortselaan.

De dikste eik bij het station van Vorden wordt bij het Landelijk Register van Monumentale Bomen aangemeld (foto: Gerlinde Bulten).

Eén van de negen Amerikaanse eiken op de hoek Burgemeester Galleestraat – Almenseweg (foto: Gerlinde Bulten).

Een 24 meter hoge zomereik aan de Kruisdijk in het buitengebied van Vorden (foto: Gerlinde Bulten).

Vanwege de tijd lukt het nog niet om deze bomen (in feite één beukenprieel) te bekijken. Hij staat op de grens van de landgoederen Suideras en Hackfort (foto: Joost Bakker).

Eigenaren van bomen die in het landelijk register staan, kunnen een bijdrage krijgen in het onderhoud vanuit het Bomenfonds.

Als u op uw grondgebied ook een boom of bomen hebt staan die u graag in het Landelijk Register van Monumentale Bomen wilt laten opnemen, neem dan contact op met de vereniging: (0575) 470 530 of via bomenbelang@gmail.com.