Niet kappen tot 1 augustus

Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde dieren te verontrusten of hun nesten te verstoren. De gemeente Bronckhorst adviseert daarom geen bomen of struikgewas te kappen tussen 15 maart en 1 augustus.