‘Niet meer kappen tot 1 augustus’

Na al het kap- en zaagwerk afgelopen winterseizoen wordt het nu eindelijk weer rustig in de bossen en in de dorpen.

De gemeente adviseert, zoals gebruikelijk, in verband met het broedseizoen, vanaf nu tot 1 augustus geen kapwerkzaamheden meer te verrichten. Volgens de Flora- en Faunawet is het verboden beschermde dieren te verontrusten en/of hun nesten te verstoren.