De gemeente heeft op 6 december een kapvergunning aangevraagd voor alle 11 moeraseiken die op ’t Weidje in Zelhem staan. De bomen staan op een geheel verhard pleintje. Ze kunnen daardoor niet goed groeien. Het plan van de gemeente is om die stenen te verwijderen en een wadi aan te leggen. Een voorstel van Vereniging Bomenbelang om een flink deel van de bomen te laten staan omdat die straks beter gaan groeien als ze meer ruimte krijgen, is niet opgevolgd door de omwonenden en de gemeente. Die willen maximaal drie bomen terug, waarschijnlijk beuken of een kers. Die moeten wat de gemeente betreft dan wel kunnen uitgroeien tot flinke exemplaren om het plein niet te kaal te maken.

De omwonenden zeggen overlast te ondervinden door de bomen in de vorm van schaduw en wortelopdruk. De moeraseiken staan echter een flink eind van de huizen. De wortelopdruk ontstaat door de bestrating die sowieso gaat verdwijnen. Om het parkeren aan de rand te voorkomen, wil de gemeente keien neerleggen.

De kapaanvraag is op 14`december openbaar gemaakt.

Een dag eerder, op 13 december, heeft de gemeente de kapvergunning verstrekt. Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december. Vanaf die datum tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden tegen dit besluit.