In het buitengebied 131 gratis nieuwe bomen

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst hebben in totaal 131 bomen aangevraagd in het kader van de actie ‘1 boom mot kun’n’. Tot 1 december jl. konden zij een gratis boom aanvragen. Ook deze winter nodigden namelijk de initiatiefnemers van ‘Natuur op Bekveld’ samen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de gemeente de grondeigenaren in het buitengebied uit om deel te nemen aan deze actie. Die begon in de winter 2015/2016 en gaat nu dus het vierde seizoen in. Met de 131 bomen die de komende weken geplant worden, levert de actie tot nu toe 459 nieuwe bomen op in het buitengebied. Wethouder Hofman plantte op vrijdag 8 maart in het buitengebied van Halle de “eerste boom” van dit seizoen.

Wethouder Hofman (rechts) plantte op 8 maart de eerste van 131 ‘gratis’ bomen, een wintereik in het buitengebied van Halle. Links staat Wilfried Berendsen van ’t Onderholt (foto: Joost Bakker, Vereniging Bomenbelang).

Het initiatief begon enkele jaren geleden in de gemeente Oost Gelre. Het doel is het buitengebied weer te voorzien van een flink aantal landschappelijk beeldbepalende bomen.

In de afgelopen decennia zijn door schaalvergroting namelijk veel vrijstaande bomen verloren gegaan. Juist die solitaire bomen zijn waardevol voor het landschap en de dierenwereld. Zo zijn vrijstaande bomen van belang voor (roof)vogels, vlinders, insecten en vleermuizen. Ze dragen bij aan de biologische ongediertenbestrijding van de akkers. Ook het vee profiteert en vindt beschutting onder de bomen.

Het idee om aan alle grondeigenaren in het buitengebied te vragen of ze een enkele boom willen planten op een plek waar die kan uitgroeien tot een fors exemplaar, is afkomstig van bioloog Anton Stortelder die aan de universiteit van Wageningen werkt en het agrarisch cultuurlandschap goed kent.

Aan een gratis boom zaten wel enkele voorwaarden vast. Zo wordt van de deelnemers verwacht dat deze goed zorgen voor de boom zodat de bomen kunnen uitgroeien tot  monumentale exemplaren.

De bomen worden niet in bestaande singels of andere beplantingen of verhardingen geplant en mogen ook geen onderdeel vormen van opgelegde herplant. Het soort boom moet in het landschap passen. De eigenaar zorgt onder andere voor voldoende uitrastering en water. En in beweid land moet de boom extra beschermd worden.

De 131 bomen zijn verdeeld over winter- (3) of zomereiken (5), linde (40), zilverlinde (2), Koningslinde (1), beuk (20), rode beuk (14), kastanje (7), tamme kastanje (8), populier (2), walnoot (18), berk (2), gladde berk (1), grove den (2) en appel- en peerbomen (6).