Naar aanleiding van het succes van de actie ‘Eén boom mot kun’n’ afgelopen winters krijgen komende winter de grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst voor de derde maal de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een gratis boom. Deze worden betaald door de gemeente en de provincie Gelderland. In de winters van 2015 en 2016 zijn enkele honderden bomen geplant, voornamelijk walnoten, eiken, lindes en beuken. Het aanvragen van een gratis boom kan tot 31 december aanstaande.

Het betreft een initiatief van bewoners uit het buurtschap Bekveld. Zij bieden samen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt, LTO en de gemeente Bronckhorst grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom aan. Dit gebeurt onder het mom ‘Eén boom mot kun’n’.

Beeldbepalende bomen terugbrengen in landschap

Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn de laatste jaren door schaalvergroting verloren gegaan. Juist zo’n solitaire boom is echter waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Het vee vindt bovendien op warme zomerdagen beschutting onder de bomen. Met dit initiatief willen de genoemde organisatie beeldbepalende bomen zoals eiken, lindes en beuken terugbrengen in het landschap.

Voorwaarden

Een mooie omgeving vinden we allemaal belangrijk. Bossen, natuurterreinen, omzoomde akkers, weilanden en boerderijen vormen samen dat fraaie landschap. Nu is er een kans om een stukje verleden te herstellen. U kunt  uw steentje bijdragen door een boom op een vrijstaand stukje grond te plaatsen. Voor deelname zijn een aantal voorwaarden opgesteld:

  • De boom krijgt voldoende ruimte om op natuurlijke wijze uit te groeien en oud te worden;
  • De boom wordt minimaal twee meter van de eigendomsgrens geplant;
  • De boom wordt niet in bestaande singels of ander beplantingen geplant en mag geen onderdeel vormen van opgelegde herplant;
  • Het soort boom moet in het landschap passen (hierover overleggen we met u);
  • De boom krijgt de eerste jaren voldoende zorg van de eigenaar (voldoende uitrastering en water geven);
  • De gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland betalen de kosten van de boom en de aanplant. De grondeigenaar stelt ruimte beschikbaar;
  • In beweid land moet de boom beschermd worden. Tegen een kleine vergoeding kan een raster rond de boom worden aangebracht.

Het soort boom wordt afgestemd op de plaatselijke omstandigheden De boom komt op een plek waar ruimte is om uit te groeien tot een fors exemplaar.

De volgende boomsoorten worden beschikbaar gesteld: winter- of zomereik,winter- of zomerlinde, groene of rode beuk, tamme of paardenkastanje, es, populier, walnoot, zwarte els, berk of vliegden.

 ’t Onderholt coördineert de actie. U kunt zich tot dinsdag 31 december bij deze organisatie aanmelden: (0575) 550 593 of per e-mail: info@onderholt.nl. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres én de locatie waar u een boom wilt planten. ’t Onderholt neemt dan spoedig contact met u op.

 Voor andere vragen en advies over het planten van geschikte (beeldbepalende) bomen in uw omgeving kunt u terecht bij Vereniging Bomenbelang: bomenbelang@gmail.com of (0575) 470 530.