Lezing van Maja Kooistra

Op uitnodiging van het bestuur van Vereniging Bomenbelang komt Maja Kooistra op 21 november een lezing/presentatie houden over wat bomen mensen kunnen bieden behalve zuurstof, schaduw, beschutting tegen de wind, zaden, vruchten en natuurlijk hout. De bijeenkomst, die voor leden gratis toegankelijk is, begint om 20 uur en vindt plaats in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat in Vorden. Niet-leden betalen een entree van 5 euro.Dr. Maja Kooistra verrichtte ruim 40 jaar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de fysische geografie en bodemkunde. Ze was als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in Wageningen. Daarna runde ze tien jaar een eigen bodemkundig bedrijf dat onderzoek uitvoerde voor archeologen.

Volgens Kooistra zijn bomen meer dan een nuttig object. Bomen hebben op sommige punten veel met mensen gemeen. Mensen kunnen met bomen communiceren. Iedereen vangt signalen van de natuur c.q. bomen op. Meestal worden ze echter niet herkend, omdat we niet geleerd hebben wat het karakter van deze signalen is.

Als je ervoor open staat, heeft de natuur c.q. bomen de mens veel te bieden. In onze maatschappij is dat beperkt tot meetbare nuttigheden, zoals de genoemde houtopbrengst, vruchten en zaden en de zuurstof, windbescherming en schaduw. Bomen geven meer, ze zorgen voor rust en energie, fungeren als spiegel met hun overlevingsstrategie, zorgen voor landschappen die vitaal zijn en waar we met plezier onze tijd doorbrengen.

Maja Kooistra schreef in 2003 haar tweede boek ‘De kracht van bomen’.