De Decanije – jaarvergadering 2017 (4)

In een park met veel oude bomen moet soms ook een fraai exemplaar sneuvelen, omdat die gevaar gaat opleveren. Het onderhoud, het vellen van bomen en nieuwe aanplant worden betaald door de bewoners van de wooncomplexen op het terrein (foto’s: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).