Verslag ledenvergadering op 30 mei

De jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst vond dit jaar plaats op dinsdag 30 mei in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat in Vorden. Zoals gebruikelijk de laatste jaren gingen we voorafgaand aan de bijeenkomst eerst in Vorden op pad. Deze keer bezochten we het park de Decanije waar we ongeveer 45 minuten rondgeleid werden.

Fernand van Hoven van de parkcommissie van De Decanije legt de geschiedenis van het terrein uit.

Het park telt enkele honderden bomen, waarvan een belangrijk deel geplant is rond 1900.

Trudy van Dinther (lid van de parkcommissie én lid van Vereniging Bomenbelang) leidde de leden rond.

In een park met veel oude bomen moet soms ook een fraai exemplaar sneuvelen, omdat die gevaar gaat opleveren. Het onderhoud, het vellen van bomen en nieuwe aanplant worden betaald door de bewoners van de wooncomplexen op het terrein (foto’s: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

De Decanije staat in het Landelijk Register van Monumentale Bomen (www.monumentalebomen.nl) met een rij zilverlindes. In totaal gaat het om 15 exemplaren, waarvan er drie het meest in zicht staan. De bomen zijn waarschijnlijk geplant tussen 1890 en 1900 en zijn inmiddels 35 meter hoog.

De vergadering zelf stond voor een belangrijk deel in het teken van het bomenbeleidsplan. Vereniging Bomenbelang zat met nog een heleboel andere organisaties en personen in een klankbordgroep. Nadat deze groep het beleidsplan besproken had, wijzigde de gemeente het op een belangrijk punt. In plaats van het kapvergunningplichtig houden van alle bomen waarvoor nu ook een vergunning nodig is, wil de gemeente alle bomen kapvergunningvrij maken die ‘niet thuishoren in een bepaald deel van Bronckhorst’. De gemeente deelt Bronckhorst in een aantal landschapstypes in met ieder hun eigen kapverordening. Dit maakt de uitvoering volgens Bomenbelang onnodig ingewikkeld, voor de burger maar ook voor de ambtenaar die de kapaanvragen moet beoordelen. Bovendien is zo’n indeling onnodig voor een goed bomenbeleid. Het effect van dit beleid is tamelijk onduidelijk. Daarom stemde Bomenbelang begin dit jaar niet in met het bomenbeleidsplan.

De uitwerking van het plan moet medio dit jaar gaan plaatsvinden. Eind dit jaar of begin 2018 volgt de nieuwe kapverordening, waarover de gemeenteraad het laatste woord krijgt.

Ook andere actuele zaken op het gebied van groen in het algemeen en bomen in het bijzonder kwamen tijdens de ledenvergadering aan bod, met name de slechte naleving van de herplantplicht.

Bij de leden bestaat veel ongenoegen over de slechte handhaving en controle door de gemeente van de herplantplicht. Tot nu toe heeft de gemeente geen gegevens aan Vereniging Bomenbelang kunnen laten zien waaruit blijkt dat de herplant gecontroleerd wordt. Voor het bestuur is het een onbegonnen werk om alle opgelegde herplant jaarlijks te controleren. Mensen die een kapvergunning gekregen hebben met daaraan gekoppeld een herplantplicht, mogen daar tegenwoordig maximaal drie jaar mee wachten. Anderen planten al een nieuwe boom voordat een oude gekapt wordt. De controle is kortom niet simpel.

Voorgesteld werd om ergens in de gemeente een gebied vrij te maken voor een ‘herplantbos’. Dat neemt het probleem weg dat vaak gezegd wordt dat geen ruimte is op een perceel om een boom te herplanten.

Tijdens de bijeenkomst is als nieuwe penningmeester Kees Mortier gekozen. Nieuw bestuurslid is Gerlinde Bulten. Beiden wonen in Zelhem.