Op het grondgebied van landgoed Medler aan de zuidzijde van de Ruurloseweg (de N319 tussen Vorden en Ruurlo) zijn ongeveer 125 beuken gekapt. Het betreft twee rijen beuken vlak voor de hoofdingang van Medler langs de provinciale weg. De Provincie Gelderland klaagde over vallende takken. De beuken zijn gekapt toen de weg afgesloten was vanwege asfalteringswerkzaamheden vlakbij Vorden. Overigens zijn die werkzaamheden afgelast en verschoven naar komend voorjaar.

Medler gaat ter compensatie zo’n 125 eiken planten. De ene helft komt op de plek waar de beuken verdwijnen, de andere helft langs de Wiersserbroekweg aan de achterzijde van het landgoed. Daar stonden tot vorig jaar populieren.

Aan de Ruurloseweg staan achter de dubbele rij beuken eiken. Deze blijven staan. Ze zijn eigendom van landgoed Onstein.

De conditie van de beuken was niet zo goed. Waarschijnlijk zijn destijds niet de beste beuken geplant. Ze hebben er zo’n 100 jaar gestaan, maar waren vergeleken met de beuken aan de noordkant van de Ruurloseweg niet zo volgroeid.

Bomenbelang is geïnformeerd over de kap van de 125 beuken. Tegen dit voornemen kon geen bezwaar gemaakt worden. Het besluit is ook niet gepubliceerd. Het kappen gebeurde op grond van de Boswet.

Bomenbelang ziet de compensatie in de vorm van 125 eiken als positief. Wel heeft de vereniging aandacht gevraagd voor eventuele ‘zonnebrand’ aan de beuken die aan de noordzijde van de Ruurloseweg blijven staan en straks veel meer zon krijgen. Beuken kunnen hier niet goed tegen.