Kapvergunning voor zomereik in park de Decanije in Vorden

Op 22 maart besloot de gemeente een kapvergunning te verlenen voor een zomereik naast het hoofdgebouw in park de Decanije in Vorden. De boom verkeert in zijn eindfase, staat scheef en bevat veel dood hout. De eik is afgelopen november nog gecontroleerd en toen te boek gesteld als ‘risicoboom’.

Herplant op die plek is niet nodig, omdat er al een boom geplant is die nu kan uitgroeien tot een forse boom.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 2 april en gepubliceerd in Contact op 5 april.