Kapvergunning voor het kappen van een grove den aan de monumentenweg 22A in Hoog Keppel

23/12/2020

Motivering
Op 4 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een grove spar, dit
blijkt na beoordeling een grove den te zijn. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de
aanvraag is ingediend omdat de boom scheef staat en gedeeltelijke boven de openbare
weg hangt, aangegeven wordt dat deze boom bij een storm op de openbare weg zal
vallen.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een grove den. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te weigeren. Bomenbelang geeft aan dat de ‘scheefstand’ van deze boom niet
verontrustend is, de boom is volgens bomenbelang transparant waardoor de windvang
gering is. Vervolgens wordt aangegeven door Bomenbelang dat de conditie goed is en dat
er bij gelijkblijvende omstandigheden binnen nu en 10 jaar geen ernstige problemen te
verwachten zijn.
Op 11 december is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de grove den in het verleden scheef
is gewaaid door een storm. Daardoor staat de boom nu scheef. Of de boom zich weer
heeft verankerd is niet met zekerheid te zeggen. Door het groter worden van de kroon
wordt de top steeds zwaarder waardoor er meer kracht wordt uitgeoefend op het wortel
pakket, omdat de boom scheef staat. De boom staat naast de openbare weg.
Ondanks dat volgens Bomenbelang de boom transparant is waardoor de windvang gering
zou zijn, vormt de boom een risico voor de omgeving, aangezien de boom naast de
openbare weg staat en niet met zekerheid te zeggen is of de boom weer verankerd is en
er steeds meer kracht wordt uitgeoefend op het wortel pakket.
Door deze toestand vormt de houtopstand dan ook een risico voor de omgeving. Door het
nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet
verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te
weigeren.