Kapvergunning voor esdoorn bij Hogenkamp 40, Hengelo

Motivering
Op 26 september 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een esdoorn. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 23 oktober 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de esdoorn een samengestelde
kroon heeft van drie grote gesteltakken. Van deze drie gesteltakken zit er een gesteltak als
plakoksel aan de stam. Door deze gesteltak te verwijderen en het gevaar van uitscheuren
van de plakoksel te voorkomen, zal 1/3 van de kroon verdwijnen en zal er een grote
snoeiwond ontstaan wat een ingangspoort vormt voor parasitaire schimmels.
Door de gezondheidstoestand vormt de esdoorn dan ook een risico voor zijn omgeving.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.