Kapvergunning voor eik bij zwembad Vorden

Op 19 november is bij de gemeente de aanvraag binnengekomen voor de kap van een eik op het terrein van het zwembad In de Dennen in Vorden (Oude Zutphenseweg).

Vereniging Bomenbelang was door bedrijfsleider Timme Koster uitgenodigd op het zwembad voor overleg over het groen op het terrein. Het zwembad schaft namelijk een groot aantal zonnecollectoren aan om de energiekosten in de hand te houden. Daarvoor moeten een 20-tal bomen, voornamelijk (vergunningsvrije) dennen gekapt worden. Eén inlandse eik in dit deel van het zwembad (aan de oostkant achter de fietsenstalling) is wel vergunningplichtig.

Bomenbelang heeft afgesproken geen bezwaar in te dienen tegen de kap van die eik. Als tegenprestatie zorgt het zwembad voor nieuwe (loof)bomen op het terrein waar nu nog de kantine staat. Deze wordt in het voorjaar van 2014 gesloopt. Ook zorgt het zwembad voor nieuwe aanplant van dennen tussen het voetbalterrein en de baden. Timme Koster heeft verder toegezegd dat over het gehele terrein nog een aantal dennen geplant worden om het huidige bomenbestand te verjongen én de naam In de Dennen voor de toekomst veilig te stellen.

De aanvraag is op 26 november gepubliceerd in Contact.

Op 17 december is de beslistermijn door de gemeente verlengd tot uiterlijk 11 februari  vanwege de ‘complexe’ aanvraag. Dit meldde de gemeente op 23 december in Contact.

Op 9 januari heeft de gemeente de vergunning verleend. Dit besluit is gepubliceerd in Contact op 14 januari.