Kapvergunning voor eik aan Priesterinkdijk in Zelhem

De gemeente heeft op 6 juni een kapvergunning verleend voor een eik op het adres Priesterinkdijk 4a in Zelhem. Hiervoor is geen kapaanvraag gepubliceerd, wel een aanvraag voor de aanleg van een uitrit. Nu blijkt dat hiervoor een eik gekapt moet worden. Volgens de gemeente kan de driestammige eikenboom op die plek niet uitgroeien tot een volwassen exemplaar. De andere bomen daaromheen krijgen nu meer ruimte om wel uit te groeien. In verband met het broedseizoen moet de indiener van de kapaanvraag controleren of er vogels broeden in de eik. Eventueel moet een ontheffing aangevraagd worden bij de provincie. De gemeente adviseert de eigenaar de eik niet voor 1 augustus te vellen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 13 juni.