Kapvergunning voor eik aan Halseweg in Zelhem

Op 12 juli diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Halseweg in Zelhem langs de N330 bij kilometerpaal 12,275.  Bij onderzoek bleek dat de vitaliteit van de eik nog maar matig is en dat de boom veel dood hout bevat wat een gevaar kan opleveren voor het autoverkeer. Deze aanvraag is overigens niet gepubliceerd.

Op dezelfde dag verleent de gemeente de kapvergunning. De stam van de Amerikaanse eik rot op twee plaatsen. Op die plekken is zwavelzwam aanwezig. Deze tast het kernhout aan. Het is mogelijk dat de twee aantastingen met elkaar in verbinding staan. De kans op torsie (verdraaiing) van de stam is hierdoor groot. Zo bestaat een verhoogd risico op stambreuk. De boom vormt daarmee een gevaar voor de omgeving.

De gemeente gaat binnen een jaar op de plek een nieuwe eik planten.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 19 juli.