Kapvergunning voor eik aan de Landstraat 9

Op 23 oktober heeft de gemeente een kapvergunning verleend voor een eik tegenover het adres Landstraat 9 in Halle. De publicatie hiervan staat in Contact van 29 oktober.

De eik verkeert in slechte staat. De eigenaar moet binnen een jaar een inlandse eik herplanten op deze locatie.

Het besluit, de oorspronkelijke aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen sindsdien ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hengelo. Tegen de verlening van de kapvergunning kunt u bezwaar maken.